عید قربان مبارک | کاشت مو در اصفهان

عید قربان مبارک

پیشاپیش عید قربان مبارک
سربلندے ابراھیم
آرامش اسماعیل
امیدوارے ھاجر
عطر عرفہ
و برکت عید قربان
را برایتان آرزومندم
امیدوارم غم ھایتان
قربانے شادیھایتان گردد
الھی آمین

کلینیک تخصصی کاشت مو و پوست بهین

کاشت مو در اصفهان

کلینیک تخصصی کاشت موی طبیعی باو بدون جراحی
لیزرهای تخصصی پوست ومو

آدرس:
اصفهان، خیابان شریعتی، بعد از بیمارستان شریعتی، طبقه دوم بانک آینده
شماره تماس:
03136290689
09390605205

ایمیل: dr_mohsen_soleimani@yahoo.com
صفحه اینستاگرام: Behin clinic