کاشت مو در اصفهان | تاثیر مصرف الکل بعد از کاشت مو چیست ؟

مصرف الکل بعد از کاشت مو

مصرف الکل به نوبه خود سبب آسیب رساندن به  موهای اصلی افراد می شود و ریزش مو ها را به بار خواهد آورد ، حال موهای کاشته شده به علت حساسیت بالای فولیکول های کاشته شده ضعیف تر بوده و نسبت به مسائل واکنش شدید تری دارند  و مصرف مشروبات الکلی ریزش مجدد موهای کاشته شده و بی اثر بودن کاشت مو را به همراه خود دارد .

 آیا  این موهای تازه پیوند شده نیاز به مراقبت ندارد ؟

قطعا که موها خصوصا موهای کاشته شده نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارند . مصرف نکردن الکل یکی از این مراقبت های الزامی برای کاشت مو به شمار می رود .
مصرف بیش از حد الکل به نوبه خود سبب آسیب رساندن به  موهای اصلی افراد می شود و ریزش مو ها را به بار خواهد آورد ، حال موهای کاشته شده به علت حساسیت بالای فولیکول های کاشته شده ضعیف تر بوده و نسبت به مسائل واکنش شدید تری دارند  و مصرف بیش از الکل ریزش مجدد موهای کاشته شده و بی اثر بودن کاشت مو را به همراه خود دارد .

مشروبات الکلی می بایست در چند هفته قبل و بعد از کاشت مو به طور کلی قطع گردد تا بر نتیجه اثر درمان  دخالت نکرده و آن را مختل نکند . اما تاثیر مصرف الکل بعد از کاشت مو به صورت مکرر و زیاد سبب تخریب فولیکول ها خواهد گشت .
مشروبات الکلی لخته شدن خون و پیوسته شدن پلاکت ها را در بر دارند که آسیب را به فولیکول های کاشته شده خواهند رساند . از این منظر درمان کاشت مو متوقف شده و اثر درمان کاملا بی نتیجه خواهد ماند و امکان آسیب به فولیکول های موهای اصلی شخص نیز وجود داد .

بنابراین توصیه می شود پس از اجرای این روش برای ریزش موها  حد مقدور از مشروبات الکلی استفاده نشود و در صورت مصرف از تکرار بیهوده و مکرر آن قطعا پرهیز شود .
عزیزان باید توجه داشته باشند که از مصرف الکل در چند هفته قبل و پس از اجرا خود داری فرمایند زیرا خونریزی در محل را به همراه داشته و درمان را بی اثر خواهد نمود .

اگر تصمیم کاشت مو دارید ، بخوانید !!

 

درمانگاه تخصصی بهین