کاشت مو در اصفهان | تفاوت های بانک مو قوی و ضعیف

بانک مو قوی و ضعیف

بانک مو شاید یکی از رایج ترین اصطلاحات کاشت مو باشید که بیماران بارها با آن روبرو خواهند شد. در حال حاضر روش های کاشت مو مورد توجه بسیاری از بیماران قرار گرفته اند چون افرادی که از این روش ها استفاده می کنند در اکثر موارد از نتایجی که به وجود می آید رضایت کافی خواهند داشت و دقیقا همین باعث شده تا روز به روز بر تعداد متقاضیان کاشت مو افزوده شود. 

به طوری کلی بهتر است بدانید در روش های کاشت مو امکان پیوند موهای مصنوعی یا انتقال مو از سایر افراد به بیمار وجود ندارد به همین دلیل متخصصان قبل از کاشت مو به برداشت آن ها از نقاط مختلف سر می پردازند. به موهایی که برای کاشت مو برداشته می شوند به اصطلاح  بانک مو گفته می شود. که بانک موی قوی و ضعیف هم به نوع موهایی که بیمار دارد بستگی دارد.

برای اینکه از روش های کاشت مو استفاده کنید بهتر است با تفاوت های بانک موی قوی و ضعیف آشنا باشید تا سوالی برایتان پیش نیاید. به طوری کلی بهتر است بدانید افرادی که قصد دارند از روش های کاشت مو استفاده کنند باید حتما موهای سالم برای پیوند داشته باشند. به موهای سالمی که برای پیوند مو مناسب باشد بانک موی قوی گفته می شود.

بانک موی ضعیف هم به موهایی گفته می شود که برای پیوند و کاشت مو قابل استفاده نباشد و متخصصان با بررسی هایی که انجام می دهند به امکان ریزش موها پی ببرند.

کاشت مو در اصفهان در زمان پیوند مو آسیب به موهای شخص امکان پذیر است ؟

همانطور که اشاره کردیم بنک موی قوی و ضعیف تفاوت های زیادی با هم دارند به همین دلیل افرادی که قصد دارند از روش های کاشت استفاده کنند باید حتما بنک موی قوی و مناسب داشته باشند در غیر اینصورت مجبور م یشوند تا از روش های دیگری برای رفع ریزش موی خود استفاده نمایند. متاسفانه در حال حاضر کاشت برای بانک موی ضعیف امکان پذیر نیست.


توصیه های مهم قبل از انجام کاشت مو