Omicron چیست؟ امیکرون ، نوع جدیدی از ویروس کرونا در آفریقای جنوبی شناسایی شده است . و باعث نگرانی بسیاری از کشورها شده است. سویه جدید که ابتدا B,۱.۱.۵۲۹ نامیده شد. توسط سازمان جهانی بهداشت، نوع Omicron نام گرفت. همچون گذشته و
ادامه مطلب