آیا سشوار کردن باعث آسیب و ریزش مو می شود؟ سشوار کشیدن برای خانم ها و زیبایی موهای آن ها بسیار هم و حائز اهمیت است و باید اصولی انجام شود. باور غلط: خشک کردن مو با سشوار باعث ریزش مو می‌شود. حقیقت: این
ادامه مطلب