انتقال ویروس کرونا از تیم جراحی به شخص آیا امکان انتقال ویروس کرونا از تیم جراحی به شخص در زمان عمل کاشت مو وجود دارد؟ عمل کاشت مو ، فرایند نسبتا طولانی است.بنابراین این نگرانی وجود دارد که در حین عمل بدلیل
ادامه مطلب