ترمیم مو در ترمیم مو بااستفاده از موهای مصنوعی و غیرقابل رشد محل آلوپسی یا بی مویی را ترمیم می کنند که به دوصورت میباشد: 1-کاشت موی مصنوعی 2-استفاده از کلاه گیس و اینهاخود دارای عواض زیادی است،ازجمله عوارض ترمیم با موهای
ادامه مطلب