بررسی تاثیر استرس بر سفیدی مو رنگ موهای شما بر اساس میزان ملانین موجود در آن تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سلول های رنگدانه ملانین را در فولیکول های مو به نام “ملانوسیت” تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. این سلول ها با افزایش سن ممکن است از بین
ادامه مطلب

رایج ترین عوارض پس از کاشت مو چیست؟ کاشت مو به عنوان یکی از جراحی های زیبایی در مقایسه با سایر روش ها، عوارض کمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد. با این حال، در صورت عدم توجه کافی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند عوارض جدی ایجاد کند. اما عوارض ناشی
ادامه مطلب