معمولا بیمار در همان لحظه انجام HIFU در هایفوتراپی ،کشیده تر شدن پوست را حساس می کند، ولی نتایج بعد از 2 ماه بهتر مشخص می شود و روند بهبودی طی 6 ماه آینده نیز ادامه دارد و فرد شاهد اثرات بیشتری
ادامه مطلب