منشا اصلی ویروس کرونا امیکرون کجاست؟ هرجند این ویروس امیکرون ابتدا در آفریقای جنوبی شناسایی شد اما لزوما از آنجا نشأت نگرفته است. اولین نمونه‌های ثبت شده از این ویروس به جمهوری بوتساوانا مربوط می‌شود. به باور دانشمندان جهش‌های متعدد و غیرعادی
ادامه مطلب