اطلاعیه: به مدت یک ماه از تاریخ 15 دی ماه الی 15 بهمن ماه لیزر موهای زاید فول بادی با دستگاه الکس ۲۰۱۸ فقط با ۴۰۰ هزارتومان انجام میگردد. برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری مرکز به بخش تماس با ما
ادامه مطلب