درمان گودی زیر چشم در کلینیک بهین کاشت مو در اصفهان با ورود گاز دی اکسید کربن به بافت،هموگلوبین به دلیل تمایل بیشتر به دی اکسید کربن، اکسیژن را آزاد میکند و به دی اکسید کربن متصل میشود. این مساله باعث تراکم
ادامه مطلب