سونامی ابتلا امیکرون کمر نظام‌های بهداشتی را خم کرده است ! دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: سویه امیکرون مثل سویه‌های قبلی مردم را روانه بیمارستان می‌کند و جان آنها را می‌گیرد. در واقع سونامی ابتلا چنان عظیم و سریع است که کمر
ادامه مطلب