رابطه جنسی بعد از کاشت مو ممنوع ! چگونگی گذراندن اولین دوره پس از کاشت مو، رابطه‌ای مستقیم با موفقیت جراحی انجام‌شده دارد. به همین دلیل باید در مدت زمان، گذراندن دوره اول پس از کاشت مو، به توصیه‌های پزشک خود عمل
ادامه مطلب