اساس کار کاشت مو به روش نیوگرافت ( NEO GRAFT ) در روش نیوگرافت معمولا از یک روبات برای انجام کاشت مو استفاده می شود. بدین ترتیب می توان به عنوان روشی اتوماتیک از آن نام برد. که این موضوع می تواند
ادامه مطلب