از جمله نگرانی های افراد مراجعه کننده جهت کاشت مو در اصفهان ریزش موهای کاشته شده است در این مقاله به چند نکته مهم در این زمینه برای شما پرداخته ایم. چند نکته و توصیه برای کسب نتیجه بهتر و جلوگیری از
ادامه مطلب