سال نو مبارک  جهان است شادان به پندار نیک . ز پندار نیک است گفتار نیک . چو پندار و گفتار نیک شد . نیاید زتو غیر کردار نیک … فرا رسیدن عید نوروز این میراث کهن ایران زمین برشما هموطنان عزیز
ادامه مطلب