ویژگی‌های واریانت IHU نام واریانت IHU از نام مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی دانشگاه پزشکی مدیترانه (Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection) که به شناسایی آن کمک کرد، برگرفته شده است. بر اساس مقاله‌ای که ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱ (۸ دی) توسط «دیدیر رائول» (Didier Raoult)
ادامه مطلب

واکسن‌های کرونا ما را از اومیکرون محافظت می‌کنند؟ واریانت امیکرون | مهم‌ترین ابهام درباره سویه جدید که نیاز به جوابی قطعی دارد. این است که بالاخره واکسن‌هایی که امروز تزریق شده روی این ویروس موثر هستند. یا نه؟ بدبینی ها در این
ادامه مطلب

 سونامی ابتلا امیکرون کمر نظام‌های بهداشتی را خم کرده است ! دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: سویه امیکرون مثل سویه‌های قبلی مردم را روانه بیمارستان می‌کند و جان آنها را می‌گیرد. در واقع سونامی ابتلا چنان عظیم و سریع است که کمر
ادامه مطلب