استفاده از کلاه بعد از کاشت مو بیشتر افرادی که از روش کاشت مو برای درمان ریزش موهای خود استفاده می کنند ، به این سوال می رسند که آیا در فصل زمستان برای محافظت از موهای  کاشته شده خود می توانند
ادامه مطلب