باور غلط خوابیدن با موهای مرطوب و قارچ یکی از ترفندهای زیبایی این است که موهای مرطوب خود را در حوله بپیچانید. نمی‌توان گفت خوابیدن با موهای مرطوب باعث بروز بیماری قارچ پوست سر می‌شود زیرا عفونت‌های پوستی به خاطر آلودگی و
ادامه مطلب