بررسی لیزر تراپی مو لیزر تراپی فرآیندی شبیه به آبیاری گل و گیاه است؛ حال چطور؟ این روش نور ایمنی را به پوست شما منتقل می‌کند. نور تابیده شده همانند آب و مواد مغذی که منجر به رشد گیاه می‌شود، به فولیکول‌های
ادامه مطلب