مراقبت های بعد از الکترولیز موهای زائد همان قدر که انجام یک سری مراقبت‌ها قبل از انجام الکترولیز اهمیت دارد رعایت یکسری مراقبت‌های بعدی نیز مهم است. چند مورد از اساسی‌ترین مراقبت های بعد از الکترولیز موهای زائد که انجام آن‌ها تاثیر
ادامه مطلب