مراقبت های قبل از کاشت مو دو هفته پیش از جراحی کاشت مو: اگر در حال مصرف هر نوع داروی رقیق کننده خون هستید، لطفا بلافاصله پزشک خود را در جریان بگذارید، چرا که ممکن است بعضی از این داروها کنتراندیکاسیون های
ادامه مطلب