کاشت موی تخصصی در کلینیک تخصصی پوست و موی بهین امروزه روشهای متفاوتی برای پیوند مو گزارش میشود ولی همه آنها را میتوان به دو دسته اساسی تقسیم کرد: 1- روش fit 2- روش fut درهر دو روش موها عموما از پشت
ادامه مطلب