آیا ریزش موهای من به خاطر کرونا است؟ پزشکان شاهد افزایش چشمگیر بیمارانی هستند که بطور غیرعادی دچار ریزش مو شده اند. آنها معتقدند که این امر مربوط به استرس مرتبط با ویروس کرونا است. پزشکان می گویند که آنها نیز بیماران
ادامه مطلب