کاشت مو در پوست دارای اسکار چگونه است؟ اگر پوست شما دچار سوختگی شده است و جای اسکار براثر سوختگی روی پوستتان می باشد. این موضوع مانع انجام کاشت موی شما نیست. کاشت مو در نواحی از پوست که دارای اسکار هستند
ادامه مطلب