تاریخچه کاشت مو  کاشت مو | تاریخچه استفاده از بخش هایی از پوست سر که در آن بافتی از پوست سر به همراه منبع اصلی تولید خونش به یک منطقه طاس کاشته شود ،به قرن 19 بر می گردد. استفاده از تکنیک
ادامه مطلب