کاشت موی طبیعی کلینیک کاشت مو وپوست بهین اولین کلینیک تخصصی دارای گواهینامه ایزو دراصفهان نحوه کاشت موی طبیعی کاشت موی طبیعی به روش جدید راحت، قابل پیش بینی و نتایج آن مورد رضایت اکثر بیماران است. با وجودی که فرایند کاشت
ادامه مطلب

کاشت موی طبیعی در کلینیک تخصصی پوست و موی  بهین در روش fut چون گرافتها در محیط بیرون از محل دونور( دهنده) جداسازی میشوند واکثرا زیر میکروسکوپ اینکار انجام میشود ،گرافتها سالم تر بوده وحدودا با روشهایی که در کلینیکبنده انجام میگیرد
ادامه مطلب