فرآیند انجام کاشت مو به روش FCI در این روش در ابتدا شما باید به پزشک مراجعه کنید تا در مورد این روش کاشت مو به شما آگاهی بدهد. بدون داشتن آگاهی هیچ روش کاشت مویی را نباید انجام داد. بعد از
ادامه مطلب

کاشت مو به روش FCI در این روش، کاشت مو توسط دستکاری و رشد فولیکول‌های مو انجام می‌شود. استفاده از این روش مزایای بسیار زیادی دارد و یک روش سریع برای کاشت مو است. اگر قصد دارید که در مورد این روش
ادامه مطلب