توصیه و هشدارهای زیر را در رابطه با مو جدی بگیرید : توصیه و هشدارهای مهم در رابطه با مو توصیه: شانه کردن روزانه را فراموش نکنید اگر هر روز موهای خود را با لطافت شانه کنید، این کار موجب افزایش خون‌رسانی به
ادامه مطلب