درمان با مزوتراپی چقدر موثر است ؟ بسیار دشوار است که به صورت قطعی در مورد تاثیرات مزوتراپی صحبت کنیم طبق تحقیقاتی که صورت گرفته بیشترین تاثیر این روش برای جوانسازی پوست صورت بوده است .  در سال ۲۰۱۲ روی شش نفر
ادامه مطلب