کاشت مو در اصفهان - بانک مو

بانک مو چیست؟

 بانک مو کجاست؟ و یا بانک مو چیست؟  در پاسخ باید گفت که از آنجایی که در روش های کاشت مو، تعدادی از گرفت های مو از بخش های دیگر پوست بدن (مثلا گرفت های موهای پشت سر) جدا شده و به ناحیه ای که دچار ریزش مو شده، پیوند زده می شود، باید موهای آن بخش بادوام بوده و از بخش هایی از پوست سر جدا شوند که دچار ریزش مو نمی شود.

چرا که هدف عمل کاشت مو این است که موهای کاشته شده در ناحیه ای که دچار ریزش و یا طاسی شده، نریزند و به رشد و نمو خود ادامه دهند.

در سالهای قبل یکی از روش های کاشت مو، کاشت مو به روش BHT (مخفف کلمات Body hair transplant) بود. در این روش پیوند مو از بدن به سر صورت می گرفت و از بخش های مختلف بدن (مثلا موهای ناحیه پشت ران، روی سینه و غیره) گرفت های مو جدا شده و به بخش هایی از سر که کم پشت و یا دچار ریزش مو شده بودند، پیوند زده می شد.

اما در روش های جدیدتر و پیشرفته تر کاشت مو ، گرفت های مو از نواحی بر روی خود سر جدا شده (ناحیه اهدا کننده یا Donor area) و در نواحی دریافت کننده مو کاشته می شوند. به آن بخش از سر که موها دچار ریزش نشده و قابلیت اهدای گرفت های مو را دارند، بانک موی سر می گویند.

بانک مو
بانک مو

از کاشت مو چه می دانید ؟ 


یکی از الزامات و پیش نیازهای عمل کاشت و پیوند مو این است که افراد بانک موی مناسبی داشته باشند. کسانی که بانک موی ضعیف دارند و تعداد موهای آنها در آن نواحی کم است، نمی توان از عمل کاشت مو بر روی سر آنها استفاده کرد.

برای چنین افرادی پزشکان و متخصصین کاشت مو از روش های دیگری جهت درمان این افراد استفاده می کنند. (در مواردی ممکن است همزمان از چند روش جهت درمان آنها استفاده شود و یا دارو تجویز شود)

از این رو داشتن بانک مو جهت کاشت موی طبیعی ضروری است. معمولا بهترین ناحیه بانک مو، موهای پشت سر و یا اطراف گوش ها هستند که دچار ریزش نمی شوند و مقاوم تر از موهای جلوی سر هستند.

از این ناحیه نه تنها جهت کاشت موی سر، بلکه جهت کاشت ابرو و یا کاشت ریش و سبیل هم استفاده می شود. در این بخش از سر موها پرپشت تر و مقاومند و به راحتی نمی ریزند.


آشنایی با روش های کاشت مو کلینیک تخصصی کاشت مو بهین